Kompleksowa oferta stomatologiczna w Szczecinie - NovoDental - rejestracja telefoniczna 607 220 572
PL | ENG

Leczenie implantologiczne

Implanty stanowią najlepsze uzupełnienie braków zębowych. Zabieg uzupełniania braków zębowych  poprzez implanty przebiega z reguły dwuetapowo. Etap pierwszy to wprowadzenie implantu w  kość wyrostka zębodołowego. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu i jest bezbolesny. Po tym etapie następuje okres gojenia, podczas którego dochodzi do integracji wszczepu kostnego z kością. Drugi etap obejmuje leczenie protetyczne, które jest wykonywane na wgojonym implancie. Istnieje również metoda jednoetapowa, czyli wszczepienie implantu i odbudowa protetyczna odbywa się jednoczasowo. Decyzję o metodzie leczenie zawsze podejmuje Chirurg po wnikliwym zbadaniu pacjenta.

Zastosowanie implantów pozwala na przywrócenie pełnego uśmiechu bez konieczności szlifowania zębów własnych pacjenta, pomaga zachować pełną wysokość wyrostka zębodołowego oraz eliminuje konieczność noszenia protez ruchomych.